Elektrikte Direnç Nedir, Birimi ve Çeşitleri Nelerdir?

Elektrikte direnç (omik direnç veya elektrik direnci olarak da bilinir), bir elektrik devresindeki akım akışına karşıtlığın bir ölçüsüdür. Direnç, Yunanca omega (Ω) harfi ile sembolize edilen ohm cinsinden ölçülür. Direnç ne kadar büyük olursa, akım akışına karşı bariyer o kadar büyük olur.

Bir iletkene potansiyel fark uygulandığında akım akmaya veya serbest elektronlar hareket etmeye başlar. Hareket halindeyken serbest elektronlar iletkenin atomları ve molekülleri ile çarpışır. Çarpışma veya engelleme nedeniyle elektronların veya elektrik akımının akış hızı kısıtlanır. Dolayısıyla, elektronların veya akımın akışına karşı bir miktar muhalefet olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, bir maddenin elektrik akımının akışına sunduğu bu karşıtlığa direnç denir. İletken malzemenin direnci şu şekilde bulunur:

  • malzemenin uzunluğu ile doğru orantılı
  • malzemenin kesit alanı ile ters orantılı
  • malzemenin doğasına bağlıdır
  • sıcaklığa bağlıdır

Matematiksel olarak, iletken bir malzemenin direnci şu şekilde ifade edilebilir:

R = iletkenin direnci nerede

I = iletkenin uzunluğu

a = iletkenin kesit alanı

P= malzemenin özgül direnci veya özdirenci olarak bilinen malzemenin orantı sabiti

Bu Yazıda Okuyacaklarınız

Elektrikte Direnç Nedir?

Bir iletkenin iki ucuna 1 voltluk bir potansiyel uygulanırsa ve içinden 1 amperlik bir akım geçerse, o iletkenin direncinin bir ohm olduğu söylenir.

Elektrikte Direnc Birimi
Elektrikte Direnc Birimi

Elektriksel Direnç Nedir (Birim) Olarak Ölçülür?

Elektrik direnci ( bir direnç için SI birimi ) ohm cinsinden ölçülür ve Ω onu temsil eder. Ohm (Ω) birimi, büyük Alman fizikçi ve matematikçi Georg Simon Ohm’un onuru olarak adlandırılmıştır. SI sisteminde, bir ohm, amper başına 1 volta eşittir. Bu nedenle direnç, amper başına volt olarak da ölçülür. Dirençler geniş bir değer aralığında üretilir ve belirtilir. Ohm birimi normalde orta direnç değerleri için kullanılır, ancak büyük ve küçük direnç değerleri miliohm, kiloohm, megaohm vb. olarak ifade edilebilir.

Direnç Çeşitleri Nelerdir?

Birçok farklı direnç türü vardır ve çeşitli malzemelerden yapılabilirler ve bunların hepsinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Malzemelere bakmadan önce, mevcut çeşitli konfigürasyonları göz önünde bulundurmaya değer.

Sabit Değerli Dirençler

Bunlar, baskın direnç konfigürasyonu türüdür ve adından da anlaşılacağı gibi, sabit bir direnç değerine sahiptirler. İhtiyacınız olan herhangi bir omik değere sahip bir direnç satın almak mümkündür, ancak çoğu durumda gerekli değeri değiştirmek için devreyi ‘tweak’ yapmak mümkündür. Bu nedenle, tüm üreticiler, her on yıllık değere belirli sayıda dirençle direnç aileleri tedarik edecektir.

Değişken Dirençler

Değişken dirençler (potansiyometre olarak da bilinir), değerleri bir mil döndürülerek veya önceden ayarlanmış kaplarda bir tornavida ile değiştirilebilen dirençlerdir.

Değişken direnç, üç terminalli bir cihazdır. Oklu orta pim, silecek olarak bilinir ve değişken direncin mevcut olduğu yerdir. Cihazlar, dirençli bir hat boyunca uzanan hareketli bir kontak şeklinde veya panel kontrolleri olarak kullanılan çok turlu cihazlar söz konusu olduğunda, sıkıca sarılmış bir tel şeklinde gelir. Bir devredeki direnç değerlerini ayarlamak için faydalı olsa da, ‘tencereler’ titreşim nedeniyle sileceğin hareketine eğilimli olabilir ve bu nedenle yanlış belirtilirse sorunlu olabilir.

Direnç Ağları

Örneğin veri yolu çekme uygulamalarında, aynı değere sahip birden fazla rezistöre ihtiyaç duyulur. Bu uygulamalar için direnç paketlerini tek sıralı (SIL) veya çift sıralı (DIL) paketler olarak satın almak mümkündür. Birden fazla bağlı olmayan direnç olarak veya paket üzerindeki tek bir kontağa bağlı her direncin bir pimi ile gelebilirler. Bu çözüm, direnç bazında daha pahalı olabilse de, yalnızca bir ekleme gerektiğinden ve dolayısıyla bir denge mümkün olduğundan montaj maliyetleri elbette daha düşüktür. Bu düşünce, potansiyel bölücü uygulamaları için tek bir pakette çift dirençlerin bulunmasına yol açmıştır.

YORUMLAR

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir